วันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม