CMS modules by everest poker.

ทำเนียบผู้บริหาร

๑.นายแสวง  สุขะหุต

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๕๑๑

๒.นายวิเชียร  กัณหะยูวะ

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๓๓ 

๓.นายประสก  มนุญญวงศ์

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๙ 
 

๔.นายธงชัย  สุขสวัสดิ์

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๑ 

๕.นายบุญยัง  แสงวิรุณ

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๓ 

๖.นายเจริญ  เลื่อนธรรมรัตน์

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๘  

๗.นายธนวัฐ  นาคนคร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙ 

๘.นางสุภาณี  โลหิตานนท์

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๔

๙.นายโสภณ  กมล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ 

๑๐.นายวันชัย  ทองเกิด

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 

 ๑๑.นายขวัญชัย  ไกรธรรม

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑-ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมาข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน News

ภาพข่าว-กิจกรรม หนองแขม

Previous Next
อบรมนักเรียนแกนนำ 2562 ผอ.ขวัญชัย ไกรธรรม  รองฯ มงคล  อรุณฉาย  ร่วมเปิดงานอบรมนักเรียนแกนนำต่อต้่านยาเสพติด วันที่   1 กรกฎาคม  2562  ณ อาคารวณี  นาควัชระ   ดูรูปภาพเพิ่มเติม                                             ... Read more
พิธีสวนสนาม 1 กรกฎาคม ผอ.ขวัญชัย  ไกรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ประธานในพิธีสวนสนามโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม วันที่ 1 กรกฎาคม 2562ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม                  ดูรูปภาพเพิ่มเติม   ... Read more
ค่ายคุณธรรม ม.6 ค่ายคุณธรรม  ม.6  วันที่  5 - 7 มิถุนายน  2562   ณ จังหวัดราชบุรี  ดูรูปภาพเพิ่มเติม     www.gg.gg/june62                           www.gg.gg/june62_1                          ... Read more
เก็บตก ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ  7  มีนาคม   2562                          ดูรูปภาพเพิ่มเติม             http://gg.gg/ENGCAMP1_62                                                         ... Read more
ผอ.ขวัญชัย ไกรธรรม ประธานเปิดงาน MATH CAMP วันที่  12  มีนาคม  2562   ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม                 ดูรูปภาพเพิ่มเติม         http://gg.gg/62-MATHCAMP1                                              ... Read more
ผอ.ขวัญชัย ไกรธรรม ร่วมงาน งานวัดคืนที่ 4 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ ร่วมงาวัดหนองแขม  โดยการส่งรำวง  นาฏศิลป์ และ ดนตรีไทย และดนตรีสากล  เข้าร่วมแสดง                                   ดูรูปภาพเพิ่มเติม                                            ... Read more
ผอ.ขวัญชัย ไกรธรรม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่จัดห้องเรียนได้ดีเด่น ของระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3    วันที่  26  กุมภาพันธ์  2562  ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  ดูรูปภาพเพิ่มเติม                                      ... Read more
โครงการฝึกฝนทักษะการดำเนินธุรกิจ JA COMPANY PROGRAM ประจำปี  2561  รางวัลที่ 3  ดูรูปภาพเพิ่มเติม                                  http://gg.gg/62business       Read more
โปงลาง โฟล์คซอง นข.กับงานประจำปีวัดหนองแขม วันที่ 16  กุมภาพันธ์     62  ณ วัดหนองแขม                                        ดูรูปภาพเพิ่มเติม   http://gg.gg/62watnongkhaem2   Read more
รด.จิตอาสา มัธยมวัดหนองแขม เดินรณณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  วันที่  15  กุมภาพันธ์ 2562  บริเวณตลาดหน้าวัดหนองแขมและบริเวณใกล้เคียง  ดูรูปภาพเพิ่มเติม                                               ... Read more
คนเก่ง น.ข. กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา รับเหรียญรางวัลยิมนาสติกและโล่รางวัลฟุตซอล   วันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2562                              ดูรูปภาพเพิ่มเติม                                                        ... Read more
รับทุนธรรมศึกษา สอบผ่านนักธรรมชั้นโท และชั้นเอก มอบทุนโดยพระอาจารย์สถิตย์ หลวงุ์พี่์่โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม    12  กุมภาพันธ์  2562                              ดูรุปภาพเพิ่มเติม                                ... Read more
05127597
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2512
2317
9531
5099474
40741
44970
5127597
Your IP: 35.153.135.60
Server Time: 2019-07-17 22:10:35


443  ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้
แขวงหนองแขม  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร  10160
โทรศัพท์  0-2429-3402  โทรสาร  0-2429-3160  e-mail : nongkhaem@nk.ac.th  webmaster@nk.ac.th
 
Wednesday the 17th. Joomla 2.5 Templates.
Copyright 2012

©