การมอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(สพม.กท1 )ครั้งที่ 71 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม รั

Read more

การมอบเกียรติบัตรเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ 102 ปี ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

ดูรูปภาพเพิ่มเติม พิ

Read more