ค่ายรักการอ่าน

ผอ.ขวัญชัย  ไกรธรรม ประธานเปิดค่ายรักการอ่าน วันที่  22 สิงาคม  2565 ณ โรงเรีนมัธยมวัดหนองแขม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม   https://photos.app.goo.gl/jBTujCSBkBixLi2u7

                       https://photos.app.goo.gl/X6hSpKxuXVCLeXaa7

                          https://photos.app.goo.gl/6qHtdLMRtoPFjRh9A