ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมแจ้งวันหยุดการเรียนการสอน

แจ้งวันหยุดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2565 เนื่องจากรัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดราชการ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Summit 2022) เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ