ค่ายลูกเสือ ม.3 วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ค่ายเสือป่า อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/kmrhYmRkyTzRLgZf7

https://photos.app.goo.gl/3w7Qxy3ADuzYDayY7

https://photos.app.goo.gl/n9cV5pQttQ2xyHqY9

https://photos.app.goo.gl/aZLHFLfxeAr74HYv6

แคมป์ไฟ https://photos.app.goo.gl/UsG7nmA2p1xUZCYi7

https://photos.app.goo.gl/ym8PCoTQc9Zc8vaE9

https://photos.app.goo.gl/5JViBg9ZiqnU6njX9