รับรางวัลชนะเลิศศิลปหัตถกรรมระดับเขต 1 (จำนวน 21 รายการ) วันที่ 23 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม ชนะเลิศศิลปหัตถกรรม 1

ชนะเลิศศิลปหัตถกรรม 2