คนเก่ง น.ข.รับรางวัลศิลปหัตถกรรมระดับชาติ (จำนวน 21 รายการ) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม


ดูรูปภาพเพิ่มเติม รับรางวัลศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 1