นางสาวปวีร์ธิดา แสงศิริ นายกรฤทธิ เฉยชมผล ได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 และ 2566


ดูรูปภาพเพิ่มเติม รับรางวัลความประพฤติดี

รับรางวัลความประพฤติดี_1