ขอเชิญชวนนักเรียนเก่า นข. ส่งผลงานเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับ การประกาศเกียรติคุณในหอเกียรติประวัติ (HALL OF FAME)

  • กำหนดส่งผลงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566
  • ส่งผลงานได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม หรือ ทางE-mail : webmaster@nk.ac.th
  • ประกาศรายชื่อ เดือน กรกฎาคม ช่องทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์

ไฟล์ประกาศ

ไฟล์หลักเกณฑ์

ไฟล์เสนอชื่อ PDF

ไฟล์เสนอชื่อ word