โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2566 วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม ครอบครัวพอเพียง

ครอบครัวพอเพียง 1