ค่ายเยาวชนรักการอ่าน วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม


ดูรูปภาพเพิ่มเติม ค่ายรักการอ่าน
ค่ายเยาวชนรักการอ่าน 1
ค่ายเยาวชนรักการอ่าน 2
ค่ายเยาวชนรักการอ่าน 3