การฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม


ดูรูปภาพเพิ่มเติม ลูกเสือ กกต
ลูกเสือ กกต_1
ลูกเสือ กกต_2