การอบรมทักษะการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม


ดูรูปภาพเพิ่มเติม อบรมไฟฟ้า 1
อบรมไฟฟ้า 2
อบรมไฟฟ้า 3