สืบสานสายใย หัวใจสีแดง 2566 วันที่ 9 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนหอวังและสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


ดูรูปภาพเพิ่มเติม หัวใจสีแดง
หัวใจสีแดง 1
หัวใจสีแดง 2
หัวใจสีแดง 3