การรับรางวัล กีฬา และการออกแบบกราฟิค โดยสภานักเรียน น.ข. วันที่ 13 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม


ดูรูปภาพเพิ่มเเติม รับรางวัลกีฬาและกราฟิค