ยินดีต้อนรับ ผอ.พงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยม วัดหนองแขม วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม


ดูรูปภาพเพิ่มเติม ต้อนรับ ผอ พงษ์ศักดิ์
ต้อนรับ ผอ.พงษ์ศักดิ์ 1
ต้อนรับ ผอ.พงษ์ศักดิ์ 2
ต้อนรับ ผอ.พงษ์ศักดิ์ 3
ต้อนรับ ผอ.พงษ์ศักดิ์ 4