ผอ.พงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าอาวาส และพระผู้ใหญ่ วัดหนองแขม วันที่ 10 ตุลาคม 2566


ดูรูปภาพเพิ่มเติม ผอ.พงษ์ศักดิ์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพระผู้ใหญ่