ผอ.พงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ร่วมงานการประชุม การตรวจการ คณะสงฆ์เขตหนองแขม วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ วัดหนองแขม


ดูรูปภาพเพิ่ม การประชุมร่วมกับคณะสงฆ์เขตหนองแขม