ลูก น้ำเงิน-เหลือง ต้อนรับ ผอ.พงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า ด้วยความ ยินดียิ่ง วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม


ดูรูปภาพเพิ่มเติม ลูกหนองแขม รับ ผอ.พงษ์ศักดิ์
ลูกหนองแขม รับ ผอ.พงษ์ศักดิ์ 1