ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ม.3 วันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ค่ายชัยปิติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรีดูรูปภาพเพิมเติม ลูกเสือ เนตรนารี
ลูกเสือ เนตรนารี 1
ลูกเสือ เนตรนารี 2
ลูกเสือ เนตรนารี 3
ลูกเสือ เนตรนารี4
ลูกเสือ เนตรนารี 5