นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด “อ่านฟิน อินกับนิยาย” วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม


ดูรูปภาพเพิ่มเติม สัปดาห์ห้องสมุด
สัปดาห์ห้องสมุด 1
สัปดาห์ห้องสมุด 2
สัปดาห์ห้องสมุด 3