วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 1 ธันวาคม 2566 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม


ดูรูปภาพเพิ่มเติม วันพ่อ
วันพ่อ 2
วันพ่อ 3