สวดพระอภิธรรม และ พระราชทานเพลิงศพ ผอ.เจริญ เลื่อนธรรมรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงรียนมัธยมวัดหนองแขม วันที่ 23 ธันวาคม 2566 ณ วัดสรรเพชร จ.นครปฐม


ดูรูปภาพเพิ่มเติม ผอ.เจริญ เลื่อนธรรมรัตน์