การมอบเกียรติบัตรเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ 102 ปี ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567


ดูรูปภาพเพิ่มเติม พิธีมอบเกียรติบัตร