รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม


ดูรูปภาพเพิ่มเติม ศิลปหัตถกรรม
ศิลปหัตถกรรม 1