ครูอัตราจ้าง

นางวรรณี แสงวิมาน
นายขจรยศ พงษ์สุวรรณ
นายชนินทร ทองจินดา