ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาเอกภาษาอังกฤษ📣

ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบมาทำการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม