ค่ายทักษะชีวิต วิถีชนคนหนองแขม วันที่ 11 – 13 มกราคม 2565 จังหวัดกาญจนบุรี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม ค่ายทักษะชีวิต 1

ค่ายทักษะชีวิต 2

ค่ายทักษะชีวิต 3

ค่ายทักษะชีวิต 4

ค่ายทักษะชีวิต 5