งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 สพม.กท.1 ศูนย์แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 28 มกราคม พ.ศ.2566


ดูรูปภาพเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ