ค่ายคณิตศาสตร์

ผอ.ขวัญชัย  ไกรธรรม ประธานเปิดงานค่ายคณิตศาสตร์  วันที่  9  สิงหาคม  2565  ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

 

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม   https://photos.app.goo.gl/GruxQFDzTshMHBaf8

                         https://photos.app.goo.gl/8HNJgAfLjvNfmZNP6