วันวิทยาศาสตร์

รองฯ นภาพร  วงศ์พุทธา ประธานในการเปิดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  วันที่  18  สิงหาคม  2565  ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  ภายในงานมีการแข่งขันการตอบปัญหา การแสดงละะครสั้นทางวิทยาศาสตร์  และนิทรรศการเกี่วกับวิทยาศาสตร์และะเทคโนโลยี

  ดูรูปภาพเเพิ่มเติม   https://photos.app.goo.gl/1RmYB3Fm8Rp3JPB1A

                                    https://photos.app.goo.gl/ENL6vt1pyFHG8Cmx6

                                    https://photos.app.goo.gl/NEzXCyJbEKHSJsXz6