ค่ายคุณธรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ม.4 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมค่ายคุณธรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ม.4 รุ่น 70 ณ ค่ายวาสนาดี รีสอร์ท จ.ราชบุรี วันที่ 25-27 กันยายน 2565

  ดูรูปภาพเพิ่มเติมกล้องขนุน(Photo By Kanoon)ที่นี้

ดูรูปภาพเพิ่มเติมกล้องครูมนัสวี(Photo By ครูมนัสวี)ที่นี้

วิดีโอการแสดงของนักเรียน