ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย สพม.กท.

ร้อยรัก ถักทอใจ  สานสายใย สพม.กท.1  วันที่ 16 กันยายน  2565 ณ โรงเรียนโพธิสารฯ

   ดูรูปภาพเพิ่มเติม   https://photos.app.goo.gl/tcfG2LRQMW1VTTbq8

                           https://photos.app.goo.gl/DJchKdCpXnz4Pwfp6

                          clip  vdo  ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย  สพม.กท1

                          https://www.youtube.com/watch?v=LGFi2wZxzrg