นำเสนอผลงานรถลำเลียงสิ่งของอัตโนมัติในงาน Thailand’s Education Technology Expo 2022 (EdTex) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นาวสาวชุติมา แซ่ลิ้ม และ นางสาวณิชานันทน์ อภิพัฒนะมนตรี เป็นตัวแทนโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม นำเสนอผลงานรถลำเลียงสิ่งของอัตโนมัติในงาน Thailand’s Education Technology Expo 2022 (EdTex) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565โดย คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิด