ภาพประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมได้มีการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2565

ดูรูปเพิ่มเติม