กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ภายในงานมีการประกวดประดิษฐ์กระทงลอยแต่ละระดับชั้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความสำนึกในพระคุณของพระแม่คงคาหรือสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิต ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร คณะครูร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

ดูรูปเพิ่มเติม