แสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล“รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับประเทศการประกวดอ่านฟังเสียง ประเภท ม.ปลาย

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล“รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับประเทศการประกวดอ่านฟังเสียง ประเภท ม.ปลาย ชาย”นายวรพัฒณ์ บุญชู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2 ฝึกซ้อมโดย ครูทัศนัย ไชยวงค์ วันที่ 31 ตุลาคม 2565