งาน INNOVATION แสดงนวัตกรรมนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม งาน INNOVATION