วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล ลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 มัธยมวัดหนองแขม


ดูรูปภาพเพิ่มเติม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

เฉลิมพระชนมพรรษา 1

เฉลิมพระชนมพรรษา 2