สัปดาห์ออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม วันที่ 14 มิถุนายน 2566

ดูรูปภาพเพิ่มเติม สัปดาห์ออมทรัพย์
สัปดาห์ออมทรัพย์ 1
สัปดาห์ออมทรัพย์ 2