งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม


ดูรูปภาพเพิ่มเติม วันวิทยาศาสตร์
งานวันวิทยาศาสตร์
วันวิทยาศาสตร์ 1
วันวิทยาศาสตร์ 2
วันวิทยาศาสตร์ 3