ชาวน้ำเงิน – เหลือง ส่ง ครูมยุรี วรวรรณ ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฏร์บำรุง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร วันที่ 27 ตุลาคม 2566


ดูรูปภาพเพิ่มเติม ส่ง รองฯมยุรี
ส่งรองฯ มยุรี_ 1