การมอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(สพม.กท1 )ครั้งที่ 71 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม


ดูรูปภาพเพิ่มเติม รับเกียรติบัตร
รับเกียรติบัตร 1