แสดงความยินดีกับ นายเดโชชัย บุญก้อน นักเรียน ม.4.6 ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฮีสเปอร์ด ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม แสดงความยินดีกับ นายเดโชชัย บุญก้อน นักเรียน ม.4.6 ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฮีสเปอร์ด ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท การแข่งขันเกมส์ ROV รายการตลุมบอลทัวร์ By MDES ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย บริษัทฟิจิตอล สเปช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม