ผู้บริหารเยี่ยมชมและให้กำลังใจทีมศิลปหัตถกรรมระดับชาติ วันที่ 26 – 28 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดราชบุรี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม เยี่ยมชมศิลปหัตถกรรมระดับชาติ