งานวันงดสูบบุหรี่และวันสิ่งแวดล้อมโลก 31 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม


ดูรูปภาพเพิ่มเติม งานวันงดสูบบุหรี่และวันสิ่งแวดล้อมโลก
งานวันงดสูบบุหรี่และวันสิ่งแวดล้อมโลก_ 1