พิธีไหว้ครู ” กตัญญุตาคุณานุสรณ์ ” วันพฤหัสที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม


ดูรูปภาพเพิ่มเติม พิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครู 1
พิธีไหว้ครู 2
พิธีไหว้ครู 3
พิธีไหว้ครู 4