วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ วันที่ 28 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม


ดูรูปภาพเพิ่มเติม วันวานที่พากเพียร
วันวานที่พากเพียร 1
วันวานที่พากเพียร 2
วันวานที่พากเพียร 3